Новини

Тревожните факти

08.03.2013 г.

1

Само 62000 е броят на родените през 2012 г. бебета у нас – най-ниският от близо 70 години насам.
Само 5% са българските семейства с 3 и повече деца.
Над 60% от семействата у нас са само с 1 дете.